Målet med projekt Globale VækstKompetencer (GVK) er at bidrage til eksport og vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV'er) inden for eller som leverandør til, de fire fokusområder i Region Syddanmark:

 • Bæredygtig energi
 • Sundheds- og velfærdsinnovation
 • Oplevelseserhverv
 • Robotteknologi

Projektet kort fortalt:

 • Formål: Styrke vækst i SMV i Region Syddanmark gennem kompetenceudvikling af ledere/ medarbejdere
 • Tilføre kompetence ved hjælp af veluddannede ledige
 • Målgruppe: Projektet har to forskellige målgrupper
  • SMV'er i Region Syddanmark
  • Ledige akademikere
 • Projektet slutter: 2020
 • Projektet er finansieret af EU's socialfond

Mål og effekter

Projektet har en række meget konkrete måltal, der skal leveres i projektperiode:

 • Antal støttede SMV'ere: 150
 • Antal kompetenceløft til virksomhedernes eksisterende medarbejder: 770
 • Antal ledige deltagere som hjælper med globaliseringsopgaver i virksomhederne: 168
 • Øget værdiskabelse/produktivitet: 143 mio. kr.
 • Øget omsætning: 102 mio. kr.

Metoden

Metoden er at tilføje nye kompetencer til virksomhederne ved at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb for virksomhedernes eksisterende arbejdskraft med fokus på områder, der kan bidrage til at styrke virksomhedernes internationale profil.

Samtidig åbner forløbet mulighed for at tilføje eksterne kompetencer i form af en veluddannet kandidat, som kan hjælpe med løsning af en konkret opgave og forankringsproces med globalt islæt.

Med andre ord: For virksomheder handler det om at få tilført nye kompetencer til medarbejdere med fokus på at udvikle virksomhedens globale potentiale. For den veluddannede kandidat handler det om at erhvervsrette eksisterende kompetencer og få foden inden for i en privat virksomhed.

Samtidig skaber GVK-projektet mulighed for netværk, videndeling, sparring, inspirationsmøder for alle parter samt eksportrådgivning.

Baggrunden for GVK-projektet

Projektet er baseret på det succesfulde Innovativ GlobaliseringsAgent (IGA) projekt, der sluttede i marts 2015. IGA's mål var at bidrage til eksport og vækst i SMV'er i Region Syddanmark gennem tilførsel af veluddannet arbejdskraft til virksomhederne for at afdække virksomhedens globaliseringspotentiale samt opkvalificering af eksisterende medarbejdere.

Projektet kørte over ca. to år og havde ved sin afslutning 304 partnervirksomheder blandt SMV'ere i Region Syddanmark og havde afholdt undervisningsforløb med i alt 317 ledige.

Lignende projekter

Derudover har vi erfaring fra en række lignende projekter herunder:

Kontakt

For information om deltagelse venligst kontakt:

Jette Grønvald
Projektleder
- Tietgen KompetenceCenter
21143192

Indsendelse af personfølsomme data

Hvis I sender personfølsomme data som for eksempel timeregistreringer elektronisk, skal de sendes via sikker mail. Se hvordan I sender sikker mail via e-Boks.

Partnere

Nogle af de stærkeste spillere inden for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Syddanmark har slået sig sammen og skal gennemføre projektet med midler fra Den Europæiske Socialfond.

Bag GVK står Tietgen og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.